Uslovi korišćenja i prodaje

Na osnovu odredbe Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015  
privredno društvo Nbsoft d.o.o., svoje cijenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.birocommerce.com
 
O B A V E Š T A V A

- da se prodaja robe putem internet sajta www.birocommerce.com obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Biro Commerce d.o.o, adresa za izjavljivanje reklamacije je: webshop@birocommerce.com
- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.birocommerce.com
- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik BiH", br. 25/2006 i 88/2015  
) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.birocommerce.com smatra prodajom na daljinu.
- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.birocommerce.com poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;
- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
- da su sve cijene izražene bez uračunatim PDV-om;
- da je usluga isporuke robe besplatna za porudzbine koje su veće od 300 KM..
- kupljenu robu isporučujemo u roku od 3 dana putem kurirske službe Express one na način kako je to definisano na strani USLOVI ISPORUKE - da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.birocommerce.com
- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.birocommerce.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke,
- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;
- da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
- da je sajt www.birocommerce.com dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahtjeva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamjenom, odnosno da zahtjeva umanjenje cijene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi sajt www.birocommerce.com
- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zamjeni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cjenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani ZAMENA.
- da u slučaju prijema robe potrošač isti ne želi da zadrži, ima pravo na odustanak ugovora i povraćaj sredstava u visini placijene kupoprodajne cijene za predmetnu robu, u roku od 14 dana na način kako je to definisano na strani PRAVO NA ODUSTAJANJE.
- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice. Način i postupak izjavljivanja reklamacije možete pronaći na strani reklamacije
 
S poštovanjem,                                  
Biro Commerce d.o.o

 

string(0) ""
string(0) ""